ارتباط با فرمانده

امر به معروف و نهی از منکر

دراین مراسم ازده نفر ازدانش آموزان مدارس شهرستان که درزمینه امربه معروف ونهی ازمنکر فعالیت داشتند ت
پایگاه اطلاع رسانی سپاه حضرت نبی اکرم (ص): فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه، بر لزوم فعا
پایگاه اظلاع رسانی سپاه حضرت نبی اکرم(ص): همایش ملی تذکر لسانی با حضور فرمانده ناحیه و امام جمعه شهر
بسیج عشایر: نشست بصیرتی باموضوع استکبارستیزی وآسیب های ماهواره با حضور خواهران بسیجی پایگاه ام البنی

مقاله

۱۳۹۵/۱۰/۰۶ - ۱۴:۴۲
پایگاه اطلاع رسانی سپاه حضرت نبی اکرم(ص): جلسه مجمع سالیانه قشر بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد.
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ - ۱۳:۰۰
پایگاه اطلاع رسانی سپاه حضرت نبی اکرم(ص): سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی؛ همایش علمی کشاورزی در کانون روانسر برگزار شد.
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ - ۲۱:۲۱
معاون باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان:
پایگاه اطلاع رسانی سپاه حضرت نبی اکرم(ص) سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی؛ با توجه به نوع کاشت و مراقبت هایی که بعمل می آید می توان از هر هکتار باغ زعفران در سنین اقتصادی از ۴ تا ۱۰ کیلوگرم زعفران برداشت نمود.
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ - ۱۲:۱۸
پایگاه اطلاع رسانی سپاه حضرت نبی اکرم(ص): دومین جلسه فصلی حلقه مربیان شجره طیبه صالحین سازمان بسیج مهندسین کشاورزی در سالن جلسات سپاه ناحیه استان برگزار شد.
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ - ۱۹:۰۵
در جلسه زراعت مطرح شد:
پایگاه اطلاع رسانی سپاه حضرت نبی اکرم(ص) سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی؛ بهترین زمان کشت محصولات دیم و آبی ۱۵ مهرماه تا ۱۰ آبان ماه می باشد
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ - ۱۸:۳۲
مهندس خوش خوی:
پایگاه اطلاع رسانی سپاه حضرت نبی اکرم(ص) سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی؛ فن بازارها فضای مناسبی برای معرفی، رقابت و عرضه فناوریهای نوین و استفاده از تکنولوژی های برتر در حوزه گیاهان دارویی را مهیا میکند.
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ - ۱۶:۰۷
پایگاه اطلاع رسانی سپاه حضرت نبی اکرم(ص) سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی؛ با همکاری سازمان بسییج مهندسین کشاورزی استان، کشاورزان خبره از باغات روسیمی با هدف ترویج و توسعه باغداری مکانیزه در پادگان شهید رجایی بازدید کردند
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ - ۱۵:۵۱
توسط سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی استان به چاپ رسید:
پایگاه اطلاع رسانی سپاه حضرت نبی اکرم(ص) سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی؛اولین نشریه خبری سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی استان تحت عنوان" همرا با کشاورز" به چاپ رسید.
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ - ۲۰:۵۴
پایگاه اطلاع رسانی سپاه حضرت نبی اکرم(ص) سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی؛ نهاده‌های آب، خاک و کود که عمده ترین عوامل مورد استفاده درحوزه کشاورزی است در داخل کشور تآمین میشود و در صورت تحریم مطلق نیز توانایی تامین نیاز‌های خود را داریم.
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ - ۱۹:۱۸
به همت کانون بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی ناحیه "کرمانشاه" برگزار شد:
پایگاه اطلاع رسانی سپاه حضرت نبی اکرم(ص) سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی؛ کلاس آموزشی کشت زعفران در کانون بسیج مهندسین کشاورزی ومنابع طبیعی کرمانشاه برگزار شد.
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ - ۱۸:۳۹
به همت کانون بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی ناحیه "اسلام آبادغرب" برگزار شد:
پایگاه اطلاع رسانی سپاه حضرت نبی اکرم(ص) سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی؛ به مناسبت هفته دفاع مقدس همایش علمی کردن کشاورزی توسط کانون بسیج مهندسین کشاورزی ومنابع طبیعی ناحیه اسلام آبادغرب برگزار شد.
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ - ۲۰:۲۰
مصاحبه با رزمنده بسیجی و کشاورز نمونه:
پایگاه اطلاع رسانی سپاه حضرت نبی اکرم(ص) سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی؛ با پشتکار و با استفاده از علم و تکنیک روز و بذرهای مرغوب و همچنین دانش مهندسین کشاورزی تحصیلکرده و تجارب کشاورزان به خودکفایی خواهیم رسیم
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ - ۱۴:۴۳
در دبیرخانه سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه:
پایگاه اطلاع رسانی سپاه حضرت نبی اکرم(ص) سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی؛اولین جلسه کارگروه تولیدات گیاهی دامی در دبیرخانه سازمان بسیج مهندسین کشاورزی ومنابع طبیعی استان کرمانشاه واقع در جهاد کشاورزی استان تشکیل شد.
۱۳۹۴/۰۶/۰۸ - ۲۱:۲۸
پایگاه اطلاع رسانی سپاه حضرت نبی اکرم(ص) سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی؛ مربیان طرح بسیج همگام باکشاورز در دوره آموزشی تخصصی تسهیلگری در استان همدان شرکت کردند.
۱۳۹۴/۰۶/۰۷ - ۱۷:۰۶
به همت کانون بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی؛
پایگاه اطلاع رسانی سپاه حضرت نبی اکرم(ص): نشست علمی کردن کشاورزی توسط کانون بسیج مهندسین کشاورزی اسلام آباد غرب برگزار شد.
۱۳۹۴/۰۶/۰۷ - ۱۳:۴۳
در کانون" کنگاور" برگزار شد:
پایگاه اطلاع رسانی سپاه حضرت نبی اکرم(ص): جلسه کارگروه علمی کشاورزی در کانون" کنگاور" برگزار شد.

صفحات